У  школі   працюють  44 педагогічні  працівники. З них 31 (70,5%) спеціалісти  вищої  кваліфікаційної  категорії, 3 – І ка-тегорії, 5 – ІІ категорії, 6 – спеціалісти, 14 вчителям  встановлено  педагогічне  звання «старший  вчитель», 3  – «учитель-методист».